Når jeg skal løse opgaver for vores kunder, er jeg meget opmærksom på, at slutproduktet; filmen, kun er den ene halvdel af det, jeg leverer.
Den anden halvdel, nemlig selve processen frem til den færdige film, er mindst lige så vigtig. For kun gennem et godt samarbejde med kunderne kan jeg levere det, som det hele handler om: Film, der både informerer OG begejstrer!

Opstart Når jeg starter et samarbejde, indleder jeg altid med en grundig snak, for at afklare, hvad der er kundens behov. Nogle har brug for at drøfte om speed drawing overhovedet er relevant i forhold til deres projekt, andre er længere fremme i processen og ved præcis, hvad de vil have.

Pris Og så er der de kunder, der bare lige vil have en prisindikation i første omgang. I de tilfælde sender jeg mit standard-budgetoverslag. Det er udviklet på baggrund af min erfaring med de mere end 400 film jeg har lavet, og det passer til den gennemsnitlige 3 – 4 minutters film. Når budgetoverslaget er accepteret, kommer vi til selve briefingen.

Briefing  Det kan være, at I allerede har skrevet et oplæg, eller har en forskningsrapport eller et vidensnotat, som filmen skal tage udgangspunkt i. Det kan også være, at I gerne vil have et møde, hvor I briefer mig direkte. En anden mulighed er, at vi starter med en workshop, hvor vi bruger et par timer på at afklare, hvad fortællingen skal være. I så fald holder vi et møde, hvor jeg går til whiteboardet og svinger tusserne, mens vi i fællesskab snakker fortælling og tegninger igennem.

Tjek og tidsplan  Med briefingen på plads tjekker vi, om der kan være grunde til at budgetoverslaget ikke vil kunne holde. Det sker yderst sjældent, men HVIS det sker, så er det nu, at vi siger til, mens I stadigvæk har mulighed for at ændre på præmisserne.
Hvis der er en skarp deadline, vi skal nå, udarbejder vi en detaljeret tidsplan, der sikrer, at alle ved, hvad der skal ske og hvornår.

Eksempel på side fra storyboard Download pdf-fil med eksempel her (8Mb)

Storyboard  Og så går arbejdet med storyboardet ellers i gang. Storyboardet bliver samlet i en pdf-fil, hvor tekst og skitser viser, hvordan tegningerne vokser frem og fortællingen udvikler sig.

Korrekturgang  Jeg sender storyboardet på mail, I ser det igennem, og jeg får det retur med jeres rettelser og kommentarer. Måske tager vi også et telefonmøde, for at sikre at vi er helt enige om, hvordan vi kommer videre. Herefter retter jeg til og sender et nyt oplæg. Typisk vil der være 2 til 3 korrektur-runder i et projekt.

Rentegning  Når storyboardet er godkendt, går jeg videre til rentegningen. Det vil sige, at alle skitser omhyggeligt bliver tegnet op og sendt til godkendelse. Der kan være detaljer som ansigtsudtryk e. lign. som skal ændres.

Endelig godkendelse  Jeg retter til og sender tegningerne og manuskriptet samlet i et worddokument til endelig godkendelse. Det er simpelthen et sidste paranoia-tjek, fordi man læser en tekst anderledes, når den optræder i én samlet tekst i forhold til, at den er spredt ud på 40 sider i en pdf. Når de færdige tegninger og manuskriptet er godkendt, går jeg igang med at producere selve filmen.

Produktion af film Manuskriptet bliver sendt til indtaling hos en speaker, der passer til netop jeres projekt. Det sørger jeg for. I er også velkommne til at levere speaken, bare den er lavet professionelt. I samme periode starter filmoptagelserne, og når den færdigindtalte speak kommer tilbage, bliver lyd og billeder klippet sammen til en færdig film.

Klipningen er særdeles vigtig, det er her jeg sørger for, at der er 100% overensstemmelse mellem det der sker på billedsiden, og det der bliver sagt i speaken.

Færdig film  Den færdigklippede film bliver uploadet til et skjult link på www.vimeo.com. På den måde kan I nemt sende den rundt i organisationen til godkendelse. Når alle er glade og tilfredse med resultatet, bliver selve filmfilen lagt i en dropbox, hvor I kan downloade den fra.

Nu er filmen klar til at blive brugt på jeres sociale medier, i jeres powerpointpræsentationer eller i en helt tredie sammenhæng.

Jeg tror på, at den vil gøre det samme som de andre film jeg har lavet – nemlig at informere OG begejstre!